Бюджет 2018г.
Профил на купувача


Базово училище

foto1

Училището е базово към СУ ”Климент Охридски” и подпомага обучението на студентите по специална педагогика - българи и чужденци. Децата са впечатлени и стимулирани от новите си контакти и често изявяват скритите си възможности в часовете, провеждани от стажантите. Студентите разработват и провеждат уроци съвместно с базовите учители.

foto1

Класни стаи

foto2

За всеки отделен клас има определена учебна стая, която се запазва до завършването на випуска с цел удобство на децата.
Логопедичен кабинет

foto2

Осъществява се индивидуална работа за корекция на речевата дейност, което е едно от най-важните условия за развитие на мисленето и за обучението на децата. Радваме се на всеки нов звук, дума и изречение, защото те се превръщат в основа за следваща стъпка напред в развитието.

Психологичен кабинет

foto2

Работата на психолога е много важна част от комплексното въздействие върху децата със СОП. Провежда се психологическо изследване на когнитивното и емоционално-поведенческото ниво на постъпващите в първи клас деца. Водят се психотерапевтични сесии за когнитивно и емоционално развитие, като се използват различни методи, упражнения и ролеви игри. Целта е да се развият психичните процеси – внимание, възприятия, представи, памет и мислене. Провеждат се терапевтични сесии за емоционално развитие, като се използват методи на игровата психотерапия, арттерапията и мускулната релаксация. Извършват се консултации с родителите на ученици с нарушения в развитието. Провеждат се консултативни сесии с деца лишени от родителска грижа, които са преживели емоционални травми, както и работа с конфликтни ученици с агресивни прояви.

СЕНЗОРНА ЗАЛА

foto2

Тази зала е оборудвана за работа с деца с интелектуална недостатъчност, различни форми на аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, ДПЦ. Научно доказано е, че при тези деца качествата на възприятията им не позволяват да си изградят цялостен образ за света. Те трудно разграничават съществени признаци на предметите, трудно разпознават сходни предмети по техните характеристики. Именно поради тези причини децата се нуждаят от сензорна стимулация. Скъпото оборудбане на сензорната зала дава великолепен шанс за корекция и развитие качествата на различните възприятия: зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно въздействие бърху всички сетива. Всичко това под ръководството на високо квалифицирани специалисти.

Компютърен кабинет

foto2

Децата се учат да работят с компютър според възможностите си. Използват се занимателни и образователни игри, учат се да пишат и да използват Интернет. По този начин се развива както фината моторика, така и познавателните възможности на учениците.


Физкултурен салон

foto2

Разполагаме със специални уреди за развитие на моторните умения – бягаща пътека, тренажори, тенис маса и др. Чрез корекционни упражнения, игри (щафетни, занимателни и подвижни) и танци се развиват двигателните качества на децата. Осъществява се корекция на изкривявания на опорно-двигателния апарат и цялостно раздвижване. Тези часове носят много положителни емоции. Работи се индивидуално, според потребностите на всяко дете.

Copyright © 2008,

Valid XHTML 1.1