Бюджет 2018г.
Профил на купувача


Базово училище

foto1

Училището е базово към СУ ”Климент Охридски” и подпомага обучението на студентите по специална педагогика - българи и чужденци. Децата са впечатлени и стимулирани от новите си контакти и често изявяват скритите си възможности в часовете, провеждани от стажантите. Студентите разработват и провеждат уроци съвместно с базовите учители.

foto1

ЕкипДиректор – Поликсения Кисимова

Психолог – Филипа Каменова

Логопед – Величка Борисова

Специални педагози – Мария Добрикова, Росица Костова, Мая Вълчева, Диана Ванчева, Донка Мартинова, Бойка Георгиева, Стефан Желязков, Мариана Чалъшканова

Възпитатели – Венеция Илиева, Коста Костов, Александра Любенова

Учител по физкултура и ЛФК – Силвия Йорданова

Copyright © 2008,

Valid XHTML 1.1